Sopimus

SOPIMUS KUVIEN JA/TAI HAASTATTELUAINEISTON KÄYTÖSTÄ SAVONLINNAN MUSEON (ent. Savonlinnan maakuntamuseo) TUTKIMUS-, NÄYTTELY- JA JULKAISUTOIMINNASSA

 

 

SOPIJAPUOLET

 

1) Savonlinnan museo:

Riihisaari, 57130 Savonlinna, puh. 044 417 5025 (toimisto)

 

2) Haastateltu/valokuvattu:
Arto Pesonen, Kantolanpolku 98, 58360 Säimen, puh. 050 581 5292

 

 

Tällä sopimuksella sopimuksen allekirjoittanut haastateltu ja/tai valokuvattu antaa Savonlinnan museolle oikeuden käyttää seuraavia aineistoja, joissa hän esiintyy Savonlinnan museon pyynnöstä:

 

1) Valokuva, joka on otettu 13.9.2021. Kuvatun henkilön nimi voidaan julkaista kuvan yhteydessä.

 

<kuva>

 

2) Haastatteluaineistot, jotka ovat syntyneet haastattelusta 13.9.2021. Haastattelun kesto oli noin XX, ja tästä on koostettu noin X minuuttia kestävä julkaistava osuus Etelä-Savon museoiden www-sivulle (www.etelasavonmuseot.fi) Kaivonkatsoja-näyttelyyn.

 

Haastateltu/valokuvattu on nähnyt valokuvan ja kuunnellut julkaistavan haastatteluosuuden.

 

Käyttöoikeus tarkoittaa, että Savonlinnan museo voi käyttää kyseistä valokuvaa ja/tai haastatteluaineistoja omassa tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoiminnassaan. Kuitenkin haastatteluaineistosta vain edellä mainittu noin X minuutin osuus voidaan laittaa julkisesti kuunneltavaksi.

 

Kuvaa ja haastatteluaineistoja voidaan käyttää mm. museon näyttelyissä, julkaisuissa (paperijulkaisu tai sähköinen julkaisu), esitteissä, mutta pääasiallinen käyttö on internetin www-sivulla.

 

Savonlinnan museolla on sekä määrällisesti että ajallisesti rajoittamaton käyttöoikeus ko. kuvaan ja haastatteluaineistoon. Henkilön valokuvaa/haastattelua ei saa käyttää kaupallisessa mainostarkoituksessa ilman henkilön suostumusta.

 

Sopimus on tehty kahtena kappaleena, toinen valokuvatulle ja/tai haastatellulle henkilölle ja toinen Savonlinnan museolle.

 

PAIKKA JA PÄIVÄYS

 

 

Jorma Hytönen/Savonlinnan museo, Savonlinna, Nälkälinnanmäki, X.X.2021

 

 

Valokuvattu/haastateltu: Lauri Kyllönen, Savonranta, Säimen, ____.____.2021

Siirry sivun alkuun