Savonlinna, Hospitz

Savonlinnalaisen perhehotelli Hospitzin julkisivua rapattiin ja kalkkimaalattiin vuoden 2012 keväällä Museoviraston myöntämällä entistämisavustuksella. Myös Etelä-Savon ELY-keskus myönsi tukea rakennuksen kunnostamiseen. Tuen myöntämiseen vaikutti sijainti valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY).

Nykyinen perhehotelli eli alun perin NNKY:n kokoontumis- ja majoitusrakennus oli Linnankadun ensimmäisiä kivirakennuksia ja oman aikansa merkittävän naisarkkitehdin, Wivi Lönnin suunnittelema. Tiilinen, kalkkirapattu, 4-kerroksinen, klassistinen talo valmistui 1930-luvun alussa.

Julkisivun värikerrostutkimuksen teki Rakennuskonservointi Mestarinpuolikas: rungosta paljastui useita värikerroksia (valkoinen kalkkimaali, harmaa kalkkimaali, okra kalkkimaali, vaalean keltainen lateksimaali). Rappauslaastitutkimuksen teki Contesta ja Nordkalk, ja työstä vastasi Maalausliike Joronen Oy. ELY-keskuksen puolelta kohdetta valvoi arkkitehti Kirsti Kovanen.

Kaikki vanhat maali- ja pinnoitekerrokset poistettiin vesihiekkapuhalluksella, jonka jälkeen seinäpinnat pestiin painepesulla. Rappauslaasti oli pääosin hyvässä kunnossa eli kiinni alustassaan, mutta esim. eteläpuolella oli havaittavissa veden ja auringon aiheuttamaa voimakkaampaa rapautumista. Vauriokohdat ylitasoitettiin kalkkilaastirappauksella ja maalattiin kalkkimaalilla kahteen kertaan. Teräsosat puhdistettiin ruosteesta ja irtoavasta maalista ja pestiin painepesulla, jonka jälkeen ne maalattiin kertaalleen ruosteenestopohjamaalille ja kahteen kertaan öljymaalilla. Maalausliike aloitti työt kohteessa 2.11.2011 ja päätti ne 15.6.2012. Työhön kului noin 1 600 tuntia.

 

Kuvat 1, 4 Pasi Massinen, kuvat 2–3 Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo.

Kuva 1
Perhehotelli ennen kunnostuksen aloittamista syksyllä 2011. Etualan hiekkakasat liittyvät Linnankadun mukulakiveyksen tekoon.

Kuva 2
Etujulkisivua kalkkimaalataan, pääty on vielä vesi-hiekkapuhalluksen jälkeisellä rappauspinnalla.

Kuva 3
Takajulkisivu työn alla.

Kuva 4
Perhehotelli kunnostustöiden jälkeen.