Ristiina | Pien-Toijolan talonpoikaismuseo ja Gränna-talon aitat

Pien-Toijola ESKU:ssa
Gränna-talo
ESKU:ssa

 

Pien-Toijolan talonpoikaismuseossa kunnostettiin kesällä 2017 hirsisen, kaksikerroksisen myllytallin pärekatto ja uuden riista-aitan kylkiäisen saumahuopakatto sekä muita museon rakenteita. Samalla laadittiin vasikkatallin ja riihen kunnostussuunnitelmat, jotka hyväksytettiin Museovirastolla. Vasikkatallin osalta ehdittiin kaivamaan ja katkomaan juuriskoukut Matti Partion metsästä Laurikkalasta, mutta riihen osalta puutavaran hankinta jäi tulevalle keväälle.

Ristiinan kirkonkylän Linnankorvan siirrettyjen rakennusten ”museo”alueella kunnostettiin puolestaan Grännä-talon pihan kaksi aittaa. Aikanaan siirron yhteydessä tehdyt keinotekoiset malkakatot peltikatteineen vaihdettiin aitoon rakenteeseen eli kolmiorimahuopakatteeseen. Samassa yhteydessä rakennuksia myös kengitettiin, perustuksia kohennettiin ja maata leikattiin.

Työstä vastasi Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelu rakennusmestari Harri Kaipaisen johdolla ja suunnitelmista Harri Kaipainen ja maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen (Pien-Toijola) sekä Pekka Leppänen (Grännä-talo). Kustannuksista vastasi Mikkelin kaupunki.

Kuvat Harri Kaipainen/Mikkelin kaupunki ja Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo.

 

 


Pien-Toijolan vanha päärakennus sai pitkästä aikaa taas tuuliviirin päätyynsä. Pari vuotta kuivannut näresalko saatiin kohdilleen nostamalle se pystyyn konevoimalla: köysi kiinnitettiin auton peräkoukkuun seinään kiinnitetyn rissan kautta.

 


Navetan päädyn lahonneet ”hevospuomit” uusittiin kokonaan.

 


Edellisen työmaan päreet olivat ennättäneet kuivua sen verran että, niitä varten piti rakentaa vesiallas, johon vesi nostettiin Laarosta polttomoottoripumpulla.

 


Myllytallin erikoisuutena oli harjan yli käännetyt päreet, mikä säilytettiin myös uudessa katteessa.

 


Riihen orret osoittautuivat lahoksi, mikä lisää kunnostuksen haastavuutta.

 


Vasikkatallissa päädyttiin status quon säilyttämiseen: ressukate saa olla päällä toistaiseksi, koska rakennuksen rungolleen purkamiseen ei ollut tarpeeksi aikaa, materiaalia ja tekijöitä.

 


Juurikoukkujen hankintaa käsityökaluilla vasikkatallin kattoa varten: lapio, kirves, vesuri ja teräskaarisaha.

 


Gränna-talon aitat ennen kunnostuksen aloittamista: tukkipuu kasvoi melkein räystäässä ja maasto syötti vedet rakennusten perustuksiin.Työt puolivälin paremmalla puolella: toinen aitta on jo katettu, ja toisessa raakaponttiruoteet odottivat huovan kiinnittämistä.