Ristiina | Pien-Toijolan talonpoikaismuseo

Pien-Toijola ESKU:ssa

 

Pien-Toijolan talonpoikaismuseossa aloitettiin keväällä 2018 vuonna 1930 valmistuneen pitkänurkkaisen riihen ja sen kahden rankorakenteisen kylkiäisen kunnostus. Lisäksi kunnostettiin tilan rakennusten ikkunoita, uusittiin tallin ajosilta, työstettiin edellisvuonna nostetut vasikkatallin juuriskoukut, paikkailtiin pärekattoja, kohennettiin vesikatteiden suojauksia, siivottiin ja järjesteltiin navetan talliosa, niitettiin pihan heinikot ja raivattiin tilan läpi kulkenut vanha tien pohja.

Työstä vastasivat Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelu sekä kaupungin kesätyöntekijät rakennusmestari Harri Kaipaisen johdolla ja suunnitelmista Harri Kaipainen ja maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen. Museovirasto tuki riihen kunnostusta entistämisavustuksella ja valvoi kohdetta.

Kuvat Jukka Koivumäki/Mikkelin kaupunki.

 


Kirvestyötä eli keväällä kaadettua männyn latvaa pelkataan kolmelta sivulta riihen völjäriksi linjalankaa apuna käyttäen.

 


Hirsien työstöön kokeiltuja/käytettyjä käsityökaluja.

 


Tästä lähdettiin liikkeelle riihen pienemmän kylkiäisen kohdalla. Ennen purkua lattiarakenteet dokumentoitiin mittauspiirustuksella, koska lattian teko saattaa siirtyä hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen.


Kylkiäisen pienemmän sivun runko jouduttiin uusimaan suurelta osin.

 


Suurin työ oli iso kylkiäisen uuden alajuoksun uusiminen – vanhat pystypuut kun olivat suoraan kalliota vasten. Neljä päivää kestäneessä työssä rakenteita jouduttiin nostamaan 22 cm, jotta katto saatiin suoristettua.

 


Riihen puhdistuksessa paljastui permantona toiminut kallio.

 


Riihen oviaukko vahvistettiin völjäreillä, jotta takaseinän mahdollinen suoristaminen völjäreillä ei saisi suurennetun oviaukon hirsiä ”elämään”.

 


Koska hirsityöt siirtyivät keväälle 2019, niin vuotava lape suojattiin.

 


Sammalta kerättiin varastoon tulevaa hirsityötä varten.

 


Navetan vintin ikkuna ruutujen uusimisen ja pellavaöljykittauksen jälkeen.

 


Hevostallin ajosilta jouduttiin uusimaan turvallisuussyistä kokonaan. Kunnostuksessa tehtiin Museoviraston luvalla kaksi muutostyötä: juoksut tuohitettiin sään keston parantamiseksi ja kaiteisiin lisättiin toinen vaakajuoksu.

 


Edellisvuonna kaadetut juuriskoukut esityöstettiin.