Sisällissotaa, kokoelmapoliittisten ohjelmien laadintaa ja ”Mandel kaakkua Potatexista”

 

Museovuoden 2018 aikana Etelä-Savon museoissa vieraili lähes 220 000 kävijää (edellisvuonna 235 000).

Museoammatillisesti hoidetuissa museoissa kävi reilut 194 000 henkeä (edellisvuonna 198 000) ja muissa kunnallisissa sekä seurojen, yhdistysten yms. ylläpitämissä museoissa/museokohteissa vajaat 26 000 henkeä (edellisvuonna 37 000).

Maakunnan museosivustolla (https://www.etelasavonmuseot.fi/) vierailtiin vuoden aikana lähes 83 000 kertaa (edellisvuonna 67 000).

Maamme lähes tuhatta paikallismuseota ylläpidetään pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin ja ne muodostavat koko maan kattavan verkoston. Paikallisen kulttuuriperinnön eteen tekee vapaaehtoistyötä yli 10 000 ihmistä vuosittain. Paikallismuseoiden tapahtumiin, näyttelyihin ja muuhun toimintaan osallistuu vuosittain lähes miljoona kävijää. Paikallismuseot toimivat oppimisympäristöinä, työllistäjinä, palveluntarjoajina, kulttuurimatkailukohteina sekä vapaaehtoistyön ja osallistumisen areenoina.

Tunnustusta museotyöstä

 

Kangasniemi │ kotiseutuyhdistys

 Img_0357

Tasavallan presidentin myönsi 27.6.2018 Kangasniemen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajalle Raija Vehmalalle (keskellä) kotiseutuneuvoksen arvonimen.

 

 

 

Kokoelmatyö

 

Pieksämäki │ Virtasalmen kotiseutumuseo, Jäppilän kotiseutumuseo, Pieksämäen kotiseutumuseo ja Savon radan museo

 

 

Toukokuun lopussa 2018 Pieksämäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi useamman vuoden vireillä olleen kaupungin kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmapoliittisen ohjelman. Maakuntamuseotutkija laati ohjelman yhdessä kaupungin ja Savon radan museon perinnekerhon kanssa.

 

Ohjelma keskittyy toimintatapoihin sekä museokokoelmiin jo vastaanotettujen objektien, että museokokoelmin tulevaisuudessa vastaanotettavien objektien suhteen.

 

 

Mikkeli │ Moision sairaalamuseo

 

 

FM Riikka Äijäläinen kokosi sairaalamuseon ensimmäisen kokoelmapoliittisen ohjelman, jossa konkreettisesti esitellään museon toimintaperiaatteet, kokoelmanhoitoon liittyvät toimet sekä museon hallintopolitiikka. Työnohjaajina toimivat ESSOTE:n palvelupäällikkö Sirpa Laamanen sekä maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen.

 

Museovirasto tuki kokoelmapoliittisen ohjelman valmistumista avustuksella paikallismuseoiden hankkeisiin.

 

 

Juva │ Juvan Karjalaisten museo

 

 

Eläkeläinen Liisa Tarkiainen ja FM Helena Lavonen saivat SKR:n Etelä-Savon rahaston (Juvan 550-vuotisrahasto) apurahan Juvan karjalaisten museon käsitöiden tietojen taltiointiin sähköisessä muodossa.

 

 

Joroinen Karhulahden kotiseutumuseo

 

Karhulahden kotiseutumuseolla tutkittiin Bror Axel Thulén Kangasalan urkutehtaalla rakentaman ja v. 1900 Joroisten Tahkorannan kansakoululle hankitun koulu-urun (urkupositiivin) kuntoa. Soitin oli hankittu koululle Frugårdin kartanon rouvan Mathilda Grotenfeltin lahjoittamalla rahalla, ja kotiseutumuseoon urku oli päätynyt v. 1995. Kyseessä on harvinainen soitin, sillä tämän tyyppisiä koulu-urkuja on Suomessa eri lähteiden mukaan arviolta ehkä viisi–kymmenkunta kappaletta mm. seurakuntien hallussa. Soitinta testasi Savonlinnan maakuntamuseolla museologian harjoittelussa ollut Aki Hietala (FM, musiikinopettaja). Soittimen kunto todettiin ikäisekseen hyväksi ja varsinkin kevyimmällä rekisterillä kevyesti soitettaessa sointi on tasainen ja hyvässä vireessä.

 

 

Kerimäki kotiseutumuseo ja kalastajatila

Juva Juvan museo ja Juvan karjalaistan museo
Pieksämäki Sisälähetysseuran museo
Hirvensalmi │ Kissakosken sähkönäyttely

 

Maakuntamuseotutkija jatkoi vuosien 2006–2007 perusselvitysten päivittämistä, joissa erityisenä painopisteenä oli kokoelmatyö.


Matti Lähesmaa Kalastajatilan pajaksi sisustetussa aitassa.

 

 

 

Näyttelyt & tapahtumat

 

Savonranta

Säimenen myllymuseo

 

Kesäteatteriesitykset
Metsästäjätapahtuman ruokailu myllyalueella

 

 

Vuokalan mylly- ja sähkömuseo