Vuodenkierto 2016
Etelä-Savon museoissa

Paikallismuseot ovat kirjastojen jälkeen alueellisesti kattavin kulttuuripalveluverkosto

 

 

Tuntemattoman sotilaan kuvausta, suomalaisen iskelmän historiaa ja vesikourun veistoa

 

Museovuoden 2016 aikana Etelä-Savon museoissa vieraili yli 218 000 kävijää (edellisvuonna yli 209 000).

Museoammatillisesti hoidetuissa museoissa kävi yli 167 000 henkeä (edellisvuonna lähes 157 000) ja muissa kunnallisissa sekä seurojen, yhdistysten yms. ylläpitämissä museoissa/museokohteissa lähes 51 000 henkeä (edellisvuonna yli 52 000).

Maakunnan museosivustolla (www.etelasavonmuseot.fi) vierailtiin vuoden aikana yli 67 000 kertaa (edellisvuonna 62 000 kertaa).

 

 

Näyttelyt

Kätilön käyttämää viime vuosituhannella (Hirvensalmen kotiseutumuseo)

Mäntyharjun teollisuus (Iso-Pappilan museoalue, Mäntyharju)

Via Finlandia, Luonnollisesti (Valamon luostarin kulttuurikeskus, Heinävesi)

Kesänäyttely (Heinäveden kirkko)

Ketjua, raitaa ja pihlajanmarjoja – Pattoin käsitöitä (Pattoin perintötalo, Juva)

Koulutus – kulttuurin perusta (Nikkisen torppa, Suomenniemi)

Nostalgiaa, Mennyt maailma (Nukkemuseo Suruton, Savonlinna)

Kertoma (Vuokalan mylly- ja sähkömuseo, Savonranta)

Sotahistoriallinen luontopolku Salpalinjalla (”Viimeisellä linjalla” – sotahistoriallinen näyttely, Kerimäki)

 

 

Tapahtumat

kesäjuhla (Punkaharjun kotiseutumuseo)

keskiviikkoinen käsityöpäivä, Pertun pyöräily, luonnonyrttipäivä (Vanha-Rantalan talomuseo, Pertunmaa)

kyläkirkko (Pitkäpellon kotiseututalo, Kangasniemi)

avoimien ovien päivä (Savon radan museo, Pieksämäki)

lauluilta (Rantasalmen museo)

kesäinen joogailta, metsäkirkko, yhteislaulutilaisuus, kekrimarkkinat (Pattoin perintötalo, Juva)

kaskeamisen vaikutus asutushistoriaan -luento, otteita Luonnonlapsi Jalmari Reponen -pienoisnäytelmästä, käsityönäytökset (Puumalan Liehtalanniemen museotila)

avajaiset ja yleisötapahtuma, Saavuthan oi kuutamotangoon... luento suomalaisen iskelmän historiasta, kesäkauden päättäjäiset (Lyytikkälän talo, Suomenniemi)

teollisuusnäyttelyn avajaiset musiikin ja työpajojen kera, museoilta, avoimet kuvispajat lapsille (Iso-Pappilan museo alue, Mäntyharju)

 

 

Etelä-Savon Vuoden maisemateko

Mäntyharjun Iso-Pappilan pihamiljöön kunnostus valittiin vuoden 2016 Etelä-Savon maisemateoksi. Valinnan teki Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset yhdessä Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmän kanssa.

 

 

Tuntemattoman sotilaan kuvaukset

Ristiinan Pien-Toijolan talonpoikaismuseolla kuvattiin 7.–8. heinäkuuta Aku Louhimiehen ohjaamaa Tuntematonta sotilasta.

 

 

Mäntyharjua puolin ja toisin – Mäntyharjun museon kotiseutuoppitunti -projekti

Mäntyharjun museo sai vuodelle 2016 Museoviraston myöntämää harkinnanvaraista valtionapua kehittääkseen ja lisätäkseen museon ja Mäntyharjun yhtenäiskoulun yhteistyötä. Tavoitteena oli, että museo ottaa osaa kotiseutuopetukseen jatkossa entistä hanakammin.

Valmistuneet verkkosivut tukevat elokuussa voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman tavoitteita, jossa oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia juuriaan. Museon aineistot tuovat opetukseen paikallista näkökulmaa ja auttavat syventämään esimerkiksi historian tunneilla opittuja sisältöjä. Projekti liittyi myös Mäntyharjun kunnan tekeillä olevaan kulttuurikasvatussuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on olla koulujen tukena uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa ja yhteistyössä miettiä yhteiset vuosittain toistuvat ja yhtäläiset kulttuurikasvatussisällöt kaikille mäntyharjulaisille lapsille ja nuorille.

Museon antama kotiseutuopetus päätettiin toteuttaa nettisivupohjaisena materiaalipankkina WordPress-alustalla. Sivustolle koottiin niin uusia asiakokonaisuuksia (mm. arjen historia, sisällissota sekä Mäntyharjun keskustan siirtyminen), kuin menneiden vuosien kesänäyttelyitä verkkonäyttelyiksi muunnettuina. Samalla pyrittiin lisäksi tuomaan esille museon verrattain laajoja valokuvakokoelmia. Tarkoitus on, että materiaalipankkia voitaisiin käyttää opetuksessa hyväksi aina, kun jotakin asiakokonaisuutta läpikäytäessä toivotaan paikallishistoriallista näkökulmaa. Sivustolle ideoitiin myös tukku erilaisia tehtäviä, joiden avulla sivustoa voidaan kouluissa hyödyntää.

Työstä vastasi museotutkija FM Susanna Helminen, ohjauksesta ja valvonnasta kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky ja maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen.

Mäntyharjun museon tuottama verkkosivusto paikallishistoriasta löytyy osoitteesta: https://mantyharjunverkkomuseo.com/ .

 

 

Kunnostustyöt museokohteissa

Rakennusten ja rakenteiden kunnostuksia tehtiin museokohteissa Museoviraston myöntämällä harkinnanvaraisella valtionavulla (HAVA) tai entistämisavustuksella (ENA) sekä kuntien ja yhdistysten omalla rahoituksella.


Ristiina, Pien-Toijolan
talonpoikaismuseo

 

 

 

Haukivuori,
kotiseutumuseo

 

 

 

Suomenniemi,
Lyytikkälän talo

 

 

 

Punkaharju,
kotiseutumuseo

 

 

 

Puumala, Liehtalanniemen
museotila

 

 

 

Rantasalmi, Rantasalmen
museo

 

 

 

Joroinen, Karhulahden
kotiseutumuseo

 

 

 

Heinävesi,
kotiseutumuseo

 

 

 

Ristiina,
Siikin torppamuseo

 

 

 

Mäntyharju, Iso-Pappilan museoalue

 

 

 

 

 

Kunnostustyöt yksityiskohteissa

Rakennusten ja rakenteiden kunnostuksia tehtiin yksityisomistuksessa olevissa kohteissa Museoviraston myöntämällä entistämisavustuksella (ENA) sekä omistajien omalla rahoituksella.

 

 

Mäntyharju, yksinkertainen
vahtitupa

 

 

 

Punkaharju,
Putikon asema

 

 

 

Rantasalmi, Putkisalon
kartano

 

 

 

Sulkava,
Pankinniemi

 

 

 

Mikkeli, Elomaan talo

 

 

 

 

Rakennusinventoinnit

Maakuntamuseotutkija inventoi virkatyönä Mikkelissä Elomaan talon ja Savonlinnassa Viuhonmäen muuntoaseman sekä Härkinsaaren jatkosodan aikaisen linnoitustykistöpatterin.

Täydennysinventointeja tehtiin tusinan verran Juvalla, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Sulkavalla, ja tiedot kirjattiin Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaan (ESKU), jonka julkinen versio avattiin internetissä 28.5.2015. Sivuston palvelu esittelee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja alueita Etelä-Savosta.

 

 

Aikaisemmat vuodenkierto-tiedotteet ovat luettavissa osoitteessa:
https://www.etelasavonmuseot.fi/vuodenkierto

 

Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 1.2.2017

 Sivun kuvat: Mäntyharjun museo, Käpy Tarus, Juvan kunta, Raija Tanttu, Jorma Hytönen/Savonlinnnan maakuntamuseo, Harri Kaipainen/Mikkelin kaupunki, Armi Taipale, Sanna Korhonen, Jarno Pettersson/Joroisten kunta, Sirpa Kauppi, Hannu Sairanen, Raija Nuutinen ja Markku Kolehmainen.