Vuodenkierto 2017
Etelä-Savon museoissa

 

· · · · · · · · · · ·

Maamme lähes tuhatta paikallismuseota ylläpidetään pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin ja ne muodostavat koko maan kattavan verkoston. Paikallisen kulttuuriperinnön eteen tekee vapaaehtoistyötä yli 10 000 ihmistä vuosittain. Paikallismuseoiden tapahtumiin, näyttelyihin ja muuhun toimintaan osallistuu vuosittain lähes miljoona kävijää. Paikallismuseot toimivat oppimisympäristöinä, työllistäjinä, palveluntarjoajina, kulttuurimatkailukohteina sekä vapaaehtoistyön ja osallistumisen areenoina.

· · · · · · · · · · ·

 

 

”Metallikonservoinninluonteisia toimenpiteitä”,
perhesunnuntaita ja kivipesien tekoa

 

Museovuoden 2017 aikana Etelä-Savon museoissa vieraili 235 000 kävijää (edellisvuonna yli 218 000).

Museoammatillisesti hoidetuissa museoissa kävi 198 000 henkeä (edellisvuonna yli 167 000) ja muissa kunnallisissa sekä seurojen, yhdistysten yms. ylläpitämissä museoissa/museokohteissa lähes 37 000 henkeä (edellisvuonna lähes 51 000).

Maakunnan museosivustolla (www.etelasavonmuseot.fi/vuodenkierto) vierailtiin vuoden aikana yli 67 000 kertaa eli saman verran kuin edellisenäkin vuonna.

· · · · · · · · · · ·

Kokoelma-, näyttely- ja kunnostustöitä tehtiin museoissa sekä omistajien omalla rahoituksella, että Museoviraston myöntämällä harkinnanvaraisella valtionavulla.

Rakennusten ja rakenteiden kunnostuksia tehtiin yksityisomistuksessa olevissa kohteissa sekä Museoviraston myöntämällä entistämisavustuksella, että omistajien omalla rahoituksella.

 

 

Kokoelmatyöt

 

Mäntyharju

Mäntyharjun museo

 


Poistettava höylän tukki.

 

Mäntyharjun museolla jatkettiin vuonna 2012 valmistuneen kokoelmapoliittisen ohjelman toimeenpanoa kokoelmaesineiden arvoluokittelulla ja valokuvaamisella. Mm. ensimmäisen arvoluokan esineet siirrettiin parempiin säilytystiloihin. Museon kaksivuotinen teollisuusperinnön keruuprojekti tuli kesän aikana päätökseensä, ja tässä yhteydessä museon kokoelmiin liitettiin yhteensä 23 esinettä. Arvoluokituksen yhteydessä päätettiin nostaa museon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa mainittuun Helmet-luokkaan Mäntyharjussa vuosina 1968–1971 toimineen Mäntyharjun Lasin tuotanto, joka on hyvin edustettuna museon esinekokoelmissa. Työstä vastasi FM Susanna Helminen, ja ohjauksesta ja valvonnasta kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky ja maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen.

 

 

Museovirasto tuki kokoelmatyötä harkinnanvaraisella valtionavulla.

 

 

Savonranta
Säimenen myllymuseo

 


Puhdistuksen jälkeinen kuivaus.

 

Säimenen myllyllä puhdistettiin pajan metalliesineistöä ”metallikonservoinninluonteisilla menetelmillä”. Vastaavaa ei ole tehty maakunnan paikallismuseoissa vuosikymmeniin, ja maakuntamuseo koostaa saaduista kokemuksista yleisen työselityksen myös muiden paikallismuseoiden käyttöön. Työstä vastasi Aila Wägar ja ohjauksesta ja valvonnasta maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen. Työ jatkuu myös vuonna 2018.

 

Museovirasto tuki kokoelmatyötä harkinnanvaraisella valtionavulla.

 


Ojapiilun terä ennen ja puhdistuksen jälkeen.

 

 

 

Näyttelyt & tapahtumat

 

Mäntyharju

Mäntyharjun museo

 

 

Mäntyharjun teollisuus -näyttely: Pellepelottomat, keksinnöt ja perheyritykset.

 

Nurmi, Vilja ja Metsä Iso-Pappilassa perhetapahtuma – järjestäjänä MTK 100 vuotta yhteistyössä museon kanssa.
Museoilta – jatkettu aukiolo klo 20 saakka, pientä ohjelmaa ja opastuksia.

 

 

Joroinen

Karhulahden kotiseutumuseo

 

Joroisten Musiikkipäivät 40 vuotta, Joroisten Musiikkiyhdistys ry:n valokuvanäyttely Musiikkipäivien historiasta tähän päivään.

 

Perhesunnuntait – perheelle suunnatut toimintapäivät. Koko perheen toiminnallisessa museoseikkailussa "Menneeseen kätketyt" yhdistyivät niin historia kuin taidetoimintakin.

 

Hirvensalmi

kotiseutumuseo

 

 

Syksyllä 2017 käynnistettiin uuden perusnäyttelyn suunnittelu. Syy tähän oli näyttelytilan muutto vanhasta, kolmen huoneen tilasta kirkonkylän kansakoululta Ahti Karjalaisen elämäntyömuseon yhteyteen vanhalle kunnantuvalle. Näyttelyn teemaksi valikoitui luonto, ja työstä vastasi FM Sirpa Ollila ja ohjauksesta sekä valvonnasta Hirvensalmi-seuran sihteeri Raija Tanttu ja maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen. Näyttely avataan kesällä 2018.

 

Museovirasto tuki näyttelyn rakentamista harkinnanvaraisella valtionavulla.

 

 

Tupa – Ahti Karjalaisen elämäntyömuseo

 

Itsenäinen Suomi 100 v. ja – tapahtumia, ilmiöitä ja henkilökuvia -näyttely.

 

 

Juva

Pattoin perintötalo

 

 

Keväällä 2017 perintötalo avattiin tilan historianvaiheita Ruotsin, Venäjän ja itsenäisyyden ajalta esittelevä näyttely. Työstä vastasi FM Mari Liimatainen ja ohjauksesta sekä valvonnasta kulttuuriohjaaja Laura Partamies ja maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen. Näyttelyä täydennetään keväällä 2018.

 

Museovirasto tuki näyttelyn rakentamista harkinnanvaraisella valtionavulla.

 

Metsäkirkko.
Suvi-illassa soi -yhteislaulutilaisuus.
Kekrimarkkinat.

 

 

Juvan museo

 

 

Uusi perusnäyttely "Partalan vuosisadat" koottiin Juvan kunnan hallinnoiman Partala-hankkeen tuloksista. Näyttelyssä pureudutaan Partalan alueen historiaan sekä esitellään hankkeessa tehtyjä arkeologisia esinelöytöjä.

 

Juvan Kamerakerho ry pystytti "Vanhoja kuvia Juvasta" -näyttelyn, jossa esitellään talvella 2016 samannimisen valokuvakeräyksen kautta saatuja valokuvia entisaikojen Juvasta.

 

 

Partala-hankkeen yleisöinfo arkeologisissa tutkimuksissa tehdyistä esinelöydöistä ja perehdyttäminen kaivauksilla työskentelyyn.

Avoimet kuopat – päivä Partalassa.

Parasta Partalassa – syysmarkkinat.

 

 

Heinävesi

Heinäveden kotiseutumuseo

Kotiseutujuhla museon pihassa.

 

 

Valamon luostarin kulttuurikeskus

Sata vuotta ilman tsaaria, moskovalaisen Irina Zatulovskayan taidenäyttely.

 

Nykyajan suomalaiset klassikot –näyttely: Helenius, Honkanen ja Ikäheimonen.

 

 

Heinäveden kirkko
Taidenäyttely: Hanne Juga, Haruka Kashima, Jarkko Rantanen, Zsuzsa Demeter, Mikko Hallikainen, Mari Metsämäki ja Jenni Tieaho.

 

 

Puumala
Liehtalanniemen museotila

 

Saaristolaispäivä.
Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Etelä-Savon Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hankkeen maisemanhoitotalkoot.

 

 

 

Pertunmaa

Vanha-Rantalan talomuseo

 

Käsityökeskiviikot.

Villiyrttipäivä.

 

 

Mikkeli
Jalkaväkimuseo

 

Museoiden yö

4.6.Puolustusvoimain lippujuhlapäivä.

16.9.Kasarmin valot.

 

 

Rantasalmi

Rantasalmen museo

 

Ohjelmallinen museopäivä sisältäen särentäaidan teko -kurssin, musiikkia, perinneleikkejä, sekä maalaismarkkinat.

Rantasalmen kotiseutuyhdistyksen järjestämä lauluilta.

 

 

Suomenniemi

Lyytikkälän talo

 

Musiikillinen melodraama ”kirjahylly”.

Suomenniemi-viikkoon liittyvä museopäivä sisältäen erilaista ohjelmaa.

 

 

Kunnostustyöt

 

Kattopäreiden höyläystä Suomenniemen museon rakennuksiin (video).

 

 

 

 

Mäntyharjun kirkonkylän kylätoimikunta rakensi museon pihapiiriin pihakeinun 1900-luvun alkupuolen esikuvansa mukaan.

 

 

 


Ristiina
Pien-Toijolan
talonpoikaismuseo

 

 

 

Puumala
Liehtalanniemen
museotila

 

 

Rantasalmi
Rantasalmen museo

 

 

 

 

Heinävesi
kotiseutumuseo

 

 

 

Joroinen
Karhulahden kotiseutumuseo

 

 

 

Kerimäki
kotiseutumuseo

 

 

 

Suomenniemi
Suomenniemen museo

 

 

 

Juva
Pattoin perintötalo

 

 

 

Suomi100 juhlavuoden puu

Mäntyharjun museolla, Rantasalmen museolla ja Kerimäen kotiseutumuseolla istutettiin itsenäisyyden juhlavuoden puut.

 

Mäntyharjun museon pihalle istutettiin Kotikuusi 11.5.

 

 

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan – olihan maa vielä sula Kerimäellä marraskuun 1. päivänä!

 

 

Kunnostustyöt yksityiskohteissa

 

Mikkeli
Otavan asema

 

 

 

Savonlinna
Laitaatsillan telakka

 

 

 

Mikkeli
Lenius

 

 

 

 

Rakennusinventoinnit

Maakuntamuseotutkija inventoi virkatyönä vanhan kasarmialueen perunakellarin Mikkelissä, Suurisuon sammaltehtaan Puumalassa, Salpalinjan linnoitustykistöpatterin vuodelta 1944 Kerimäellä sekä Kerimäellä ja osin Kesälahdella vuonna 1939 aloitetun ja keskeneräiseksi jääneen tielinjan, jolla oli tarkoitus oikaista Raikuun kautta kuljettavaa matkaa Kesälahden Villalasta Kerimäen kirkolle.

 

Täydennysinventointeja tehtiin yhteensä kaksikymmentä kappaletta Joroisissa, Mikkelissä, Ristiinassa, Mikkelin maalaiskunnassa, Savonrannalla, Punkaharjulla, Kerimäellä ja Puumalassa. Mm. Vuoden 2015 syksyllä aloitettu Laitaatsillan telakka-alueen inventointi saatettiin päätökseen.

Tiedot kirjattiin Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaan (ESKU), jonka julkinen versio avattiin internetissä 28.5.2015. Sivuston palvelu esittelee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja alueita Etelä-Savosta.

· · · · · · · · · · ·

 

Aikaisemmat vuodenkierto-tiedotteet ovat luettavissa osoitteessa:
https://www.etelasavonmuseot.fi/vuodenkierto

 

Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 2.2.2018

 

· · · · · · · · · · ·


Sivun kuvat: Sirpa Ollila, Seppo Koponen, Maria Luostarinen/ Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo, Petri Pekonen, Saku Karvinen/Heinäveden kunta, Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, Harri Kaipainen/Mikkelin kaupunki, Susanna Helminen/Mäntyharjun kunta, Juvan kunta, Juvan Kamerakerho ry, Kari Siikanen/Karin Päre ja Puu, Pekka Räinä, Sirpa Peltonen/Etelä-Savon ELY-keskus, Aila Wägar/ Savonranta-Seura ry ja Anu Yli-Pyky/Mäntyharjun kunta.