Ristiina, Linnankorva 2019

Linnankorva ESKU:ssa

 Linnankorvan alue muodostuu kesäteatterin lisäksi alueelle siirretyistä rakennuksista. Vuonna 1959 Ristiina-Seura anoi kunnalta käyttöönsä maa-aluetta kirjastotaloa vastapäätä olevasta kunnan omistuksessa olevasta maasta. Suunnitelmissa oli pystyttää pitäjässä tallella olevista rakennuksista tyypillinen ristiinalainen talonpoikaistalo kaikkine siihen kuuluvine lisärakennuksineen, sekä toisessa vaiheessa sitten torpparien asuintilat. Kunnanvaltuusto luovutti alueen, mutta esitetty suunnitelma ulkomuseoalueesta ei tuossa muodossaan toteutunut, vaikka rakennuksia sinne siirrettiinkin.

Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut jatkoi rakennusmestari Harri Kaipaisen johdolla vuonna 2017 aloitettu alueen rakennuskannan kunnostusta. Tällä kertaa vuorossa olivat Marttilan tarkk’ampujan aitta, Liiansaaren tuulimylly ja Simolan riihi.

Kuvat Harri Kaipainen/Mikkelin kaupunki.

Ristiina-Seuran vuonna 1995 Marttilan tilalta siirtämä tarkk’ampujan aitta oli jäänyt etuosaltaan näyttämän alapuolelle, joten rakennusteknisesti tilanne oli kestämätön. Alkuperäisenä tarkoituksena oli vain uusia pärekatto, mutta kun osa alahirsistä todettiin lahoiksi, niin päädyttiin rakennuksen siirtoon.

Aitan uusi paikka määräytyi teatterin yläpuolelta kolmen paikallaan olevan maakiven perusteella – neljäs kivi haettiin lähimetsiköstä. Mikkelin kaupungilta löytyi Pankarannan entisestä vanhainkodista purettuja hirsiä, joilla uusittiin alahirret etupäädystä ja sisään mentäessä vasemmalta sivulta. Purkutyötä ja kasaamista helpotti, ettei runko ollut tapitettu. Tämä on merkki suorasyisistä puista tai vanhasta rakenteesta, johon myös salvostyyppi viittaa. Koteloitujen nurkkien purkaminen paljasti toiselta sivulta sormiliitoksen, joten alkuperäisellä paikallaan rakennuksessa on ollut kiinni toinen hirsirakennus.

Aitan yläosasta uusittiin kaikki kattorakenteet. Kiinnitykset tehtiin vasaranaulauksella.

Sivuseinien ylimmät konsolihirret olivat kanttipuuta vuoden 1995 siirron tai edellisen kattoremontin ajalta.

Tarkk’ampujan aitalle voi ennustaa parempaa tulevaisuutta ylävämmällä paikalla. Kesäteatteri/nuorisoseura suunnittelee aitan hyötykäyttöön ottoa tulevana kesänä.

Kaupungin metsätoimi poisti alueelta rakennusten kupeessa olevia puita, jotta katoille ei putoaisi niin paljoa havunneulasia ja lehtiä. Samalla rakennukset tulivat paremmin näkyviin. Yläkalliolla olevaan tuulimyllyyn uusittiin myös pärekatto. Vuonna 1811 valmistunut mylly on siirretty paikoilleen Etelä-Karjalan rajalta, Liiansaaresta Ilmari Leinosen tilalta, mutta siirtovuosi ei ole tiedossa.

Linnankorvan kolmas kunnostettu rakennus oli Simolan riihi kylkiäisineen. Muistitiedon mukaan siirto olisi tehty niinkin varhain, kun 1950–1960-lukujen taitteessa. Edeltävä kattaminen oli peräisin 1990-luvulla.

Siirry sivun alkuun