Museotyö

Museotyö

Savonlinnan museon toiminta-alueeseen eli Etelä-Savoon kuuluu tällä hetkellä kolme kaupunkia (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna) sekä 9 kuntaa (Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava).

Maakunnassa on noin 35 yhdistyspohjaista tai sivutoimisesti hoidettua kunnallista paikallismuseota, joita Savonlinnan museo ensisijaisesti ohjaa ja neuvoo museotyössä (kokoelmat, näyttelyt, asiakaspalvelu, kehittäminen, museorakennukset ja -alueet).

Savonlinnan museon tärkein tehtävä on lisätä Etelä-Savon museokentän ammatillisuutta siinä määrin kuin se on kunkin museon kohdalla mahdollista. Tätä työtä tukevat määräajoin päivitettävät museoiden perusselvitykset sekä oheiset suunnitelmat, ohjelmat, selostukset, työselitykset ja ohjeet.

Suunnitelmat

Etelä-Savon maakunnallinen museosuunnitelma, OSA I: maakunnallinen tallennussuunnitelma/kokoelmapoliittinen ohjelma ja vastaanoton yleiset kriteerit sivutoimisille, yhdistyspohjaisille ja säätiöpohjaisille paikallismuseoille, 2022 PDF.
Liite: vastaanottolomake, 2022 | RTF | DOCX .
Liite: vastaanoton yleiset kriteerit -taulukko | PDF

Savonlinnan museon ja Museoviraston kanssa sovittu alueellisen työn suunnitelma vuosille 2023–2026 museotoiminnan edistämisen osalta | PDF.

Juvan Pattoin perintötalon museosuunnitelma 2023–2026 | PDF.
LIITE 1 Valtionkonttorin päätös | PDF.
LIITE 2 Vuokrasopimus Metsähallitus | PDF.
LIITE 3 Vastaanottolomake | PDF.
LIITE 4 Maanvuokrasopimus Suur-Savon Lampurit ry | PDF.
LIITE 5 Piha-alueen kasvien hoitosuunnitelma | PDF.
LIITE 6 Pihapiirin koriste- ja hyötykasvien inventointi | PDF.
LIITE 7 Perinnemaiseman inventointi | PDF.
Liite 8 Ote osayleiskaavasta | PDF.

Puumalan Liehtalanniemen museotilan hoito-ja käyttösuunnitelma, 2012 | PDF.

Ohjelmat

Mäntyharjun museoiden kokoelmapoliittinen ohjelma sekä valokuvien ja audiovisuaalisen aineiston hallinta- ja tallennussuunnitelma (KOPO:n täydennysosa), 2015.

Pieksämäen kaupungin kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmapoliittinen ohjelma 2018–2028 | PDF.

Mikkelin Moision sairaalamuseon kokoelmapoliittinen ohjelma 2021–2031 PDF.

Selostukset ja työselitykset

Puumalan Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostus, 2018.

Juvan Pattoin perintötalon miespihan verkkoporttien yleinen työselitys (rekonstruktion ja pellavaöljymaalin valmistus, maalaus), 2022 PDF.

Yleinen työselitys metallikonservoinninluonteisista toimenpiteistä, 2022 | PDF.

Ohjeet ja oppaat

Juvan Pattoin perintötalon suojamatot. Kankuri Rauni Pietikäisen kirjoittama ja kuvittama ohje suojamattojen kutomisesta, ja museologian harjoittelija Mia Astikaisen artikkeli räsymattojen kutomisen historiasta Suomessa, 2022 PDF.

Museoesineiden turvallinen käsittely -video (tuottanut Lapin maakuntamuseo), 2020.

Näin säilytät ja käsittelet valokuvia -video (tuottanut Lapin maakuntamuseo), 2020

Näin säilytät arkistoaineistoa -video (tuottanut Lapin maakuntamuseo), 2020.

Opas paikallismuseon hoitoon (Museovirasto), 2005 | PDF.

Museoalan kehittämisen ohjeita ja oppaita (Museovirasto)

Maakunnallinen PaMu-kokoelmatietokanta

Vuoden 2020 lopulla Suomenniemen museon esinekokoelmien tekstitiedot vietiin massasyötöllä ensimmäisenä uuteen maakunnalliseen PaMu-kokoelmatietokantaan. Savonlinnan maakuntamuseo (myöh. Riihisaari – Savonlinnan museo) vastasi tietokannan perustamiskustannuksista sekä vuoden 2021 kuukausimaksuista.

Savonlinnan museo ei maksa vuoden 2022 alusta lähtien tietokannan kuukausi- eikä levytilamaksuja, mutta osallistuu mm. tietokannan perustamiskustannuksiin ja mahdolliseen Finna-kytkentään. Nämä päätetään aina tapauskohtaisesti. Maakuntamuseotutkija toimii tietokannan pääkäyttäjänä.

 • Joulukuussa 2020 Suomenniemen museo aloitti tietokannan käytön.
 • Syyskuussa 2021 Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat tekivät päätöksen tietokantaan liittymisestä.
 • Joulukuussa 2021 Suomenniemen kotiseutuyhdistys, Mäntyharjun kunta ja Kangasniemen kunta allekirjoittivat tietokannan käyttösopimuksen.
 • Tammikuun alussa 2022 Mäntyharjun kunta ja Kangasniemen kunta aloittivat tietokannan käytön.
 • Kesäkuun lopussa 2022 Suomenniemen kotiseutuyhdistys erosi tietokannasta.
 • Joulukuun alussa 2022 Juvan kunta ja Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry aloittivat tietokannan käytön.

Tietokanta on tällä hetkellä käytössä vain esineille. Tietokannan ohjekirjan voit tilata maakuntamuseotutkijalta.

Tietokanta ei ole julkisessa käytössä.

Sopimuspohja tietokantaan liittymisestä | PDF.

Excel-pohja tietojen massasyöttöön tietokantaan.

Tietokantaan liitettävien mediatiedostojen tulee täyttää pitkäaikaissäilytykseen (PAS) hyväksytyt säilytys- ja siirtokelpoisuuden kriteerit.

Tietokantaan liittyneet museon omistajat/haltijat sekä heidän käyttöönsä varatut museon nimet ja tunnukset tietokannassa.

 • Kangasniemen kunta
  museo: Kangasniemen kotiseutumuseo | tunnus: KK
  museo: Pitkäpellon kotiseututalo | tunnus: PP
 • Mäntyharjun kunta
  museo: Mäntyharjun museo tunnus: MH
  museo: Miekankosken uittomuseo tunnus: MK
 • Juvan kunta
  museo: Juvan museo | tunnus: JM
  museo: Pattoin perintötalo tunnus: PA

Tietokantaan liittymässä olevat museon omistajat/haltijat sekä heidän käyttöönsä varatut museon nimet ja tunnukset tietokannassa.

 • Pieksämäen kaupunki
  museo: Virtasalmen kotiseutumuseo | tunnus: VM
  museo: Jäppilän kotiseutumuseo | tunnus: JK
  museo: Pieksämäen kotiseutumuseo | tunnus: PM
  museo: Savon radan museo | tunnus: SM

Viimeksi päivitetty: 15.4.2024

Siirry sivun alkuun