Vuodenkierto 2019

Vuodenkierto teksti oranssilla, sinisellä, vihreällä ja violetilla. Keskellä vuosiluku kirjoitettuna kahdelle riville.

Venetalaksen pystytystä, Kotiseutuliiton koulutusta ja perinnemaiseman inventointia

Museovuoden 2019 aikana Etelä-Savon museoissa vieraili yli 242 000 kävijää (edellisvuonna 220 000).

Museoammatillisesti hoidetuissa museoissa kävi reilut 212 000 henkeä (edellisvuonna 194 000) ja muissa kunnallisissa sekä seurojen, yhdistysten yms. ylläpitämissä museoissa/museokohteissa hieman yli 30 000 henkeä (edellisvuonna 26 000).

Maakunnan museosivustolla (etelasavonmuseot.fi) vierailtiin vuoden aikana yli 22 000 kertaa (edellisvuonna 83 000).

Kokoelmatyö

Savonranta │ Säimenen myllymuseo

Aila Wägar jatkoi Säimenen myllymuseon teräsesineistön puhdistamista. Valtaosa esineistöstä puhdistettiin vesi-sitruunahappoliuoksella, mutta esimerkiksi justeerit puhdistettiin suurelta osin hapolla ja kahvapuoli on Annitrol-ruosteenpoistoaineella. Puhdistuksen, huuhtelun ja kuivauksen jälkeen esineet ”pinnoitettiin” parafiinilla ruostumisen estämiseksi. Esineen kuvattiin ennen ja jälkeen, ja syntyneet liuokset neutraloitiin ruokasoodalla.

Museovirasto tuki kokoelmatyötä valtionavustuksella, ja maakuntamuseotutkija vastasi ohjauksesta.

Kolme kuvaa yhdistettynä yhdeksi kuvaksi. Yhdessä kuvassa metalliesineitä sitruunahappoliuoksessa, toisessa esinettä harjataan puhtaaksi ruosteesta ja kolmannessa puhdistettu sepän takoma oven lukko.

Mäntyharju │ Iso-Pappilan museoalue

Mäntyharjun museolla jatkettiin kaksi vuotta sitten aloitettua projektia, jolla edistetään museon kokoelmapoliittisen ohjelman toteutumista. Projektia toteutettiin Iso-Pappilan museoalueella, ja työstä vastasi HuK Emma Saarinen.

Työ alkoi tilojen imuroinnilla, jonka jälkeen eroteltiin luetteloidut esineet numeroimattomista. Pääasiassa esineet olivat numerottomia eli EINOja, joista osa luetteloitiin uusina esineinä kokoelmiin. Tämän jälkeen keskityttiin luetteloitujen esineiden arvoluokittamiseen ja valokuvaamiseen. Arvoluokitusta tehtäessä kiinnitettiin erityistä huomiota tallennuksen painopistealueisiin, esineen kuntoon sekä kontekstitietoihin. Projektin aikana arvoluokitettiin yhteensä 759 esinettä, jotka myös valokuvattiin. Tällä parannetaan mm. esinekokoelmien käytettävyyttä ja varaudutaan mahdolliseen kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönottoon. Osa esineistä siirrettiin myös talvilämpimiin säilytystiloihin.

Ongelmia projektissa aiheutti numeroimattomien esineiden käsittely. Joidenkin esineiden kohdalla heräsi kysymys niiden statuksesta: ovatko ne kuitenkin museon kokoelmissa? Näihin esineisiin ei jostain syystä ollut merkitty luettelointinumeroa tai ne olivat hävinneet tai kuluneet pois. Numerottomia esineitä täytyy siis tulevaisuudessa käydä läpi tarkemmin ennen poistoja.

Museovirasto tuki kokoelmatyötä valtionavustuksella, ja maakuntamuseotutkija vastasi ohjauksesta.

Kuusi eri museoesinettä yhdistettynä yhdeski kuvaksi. Kuvissa mm. karbidilamppu ja leimasin.

Ohjelmallinen museotyö

Puumala │ Liehtalanniemen museotila

Liehtalanniemen museotilalle valmistui maakunnan ensimmäinen paikallismuseon rakennustapaselostus, ja se on jatkoa vuonna 2012 hyväksytylle museotilan hoito- ja käyttösuunnitelmalle. Selostuksen tarkoituksena on mm. tarkentaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa rakennuksien ja rakenteiden kunnostukseen liittyen, estää nykyajan uudisrakentamisen materiaalien ja työtapojen käyttö sekä opettaa, säilyttää ja siirtää käsityön ja käsityökalujen taitotietoa.

Selostuksen vetovastuu oli maakuntamuseotutkijalla, ja Puumalan kunnanhallitus hyväksyi selostuksen syyskuussa.

Ruudunkaappauskuva Puumalan Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostuksen kannesta. Kuvissa tehdään aitaa, pärekattoa ja perunakuoppaa.

Pieksämäki │ Sisälähetysseuran museo

Sisälähetysseuran museon perusselvitys vuodelta 2007 päivitettiin opettaja Sisko Nykäsen, musiikinopettaja Aki Hietalan ja maakuntamuseotutkijan yhteistyönä. Selvityksessään käytiin läpi museon vaiheet, Sisälähetysseuran ja opiston vaiheet, museon tilat, kokoelmat, näyttely, avoinnapito ja asiakaspalvelu sekä markkinointi.

Kirkkopalvelut ry:n konsernijohtoryhmä hyväksyi tammikuun kokouksessaan selvityksen.

Ruudunkaappauskuva Sisälähetysseuran museon perusselvityksen päivityksestä. Luvussa kerrotaan museon vaiheista.

Paikallismuseonhoitajien koulutus

Suomen Kotiseutuliitto ja maakuntamuseot toteuttavat vuosina 2018–2019 koulutuksen paikallismuseonhoitajille. Koulutuskierrokseen kuului kymmenen koulutusta eri puolilla Suomea. Etelä- ja Pohjois-Savon koulutus järjestettiin 25.–26.10.2019 Kuopiossa, ja maakunnasta siihen osallistui yhteensä kahdeksan henkeä Hirvensalmelta, Suomenniemeltä, Puumalasta, Pieksämäeltä ja Heinävedeltä.

Koulutuksessa käsiteltiin paikallismuseoiden roolia, kokoelmatyötä, turvallisuutta, ennaltaehkäisevää hoitoa, konservointia, yleisötyötä, näyttelyn ja tapahtumien järjestämistä, viestintää ja markkinointia sekä erikoistumista.

Tunnustusta museotyöstä ja perinnemaisemien inventointia

Sisäkuvassa vanhempia ihmisä seisomassa tai istumassa pöytien ääressä. Keskustelu käy vilkkaana.

Maatiainen ry valitsi Juvan Pattoin perintötalon vuoden 2019 perinnemaisemaksi. Valinnassa kiinnitettiin huomiota mm. piha-alueen iäkkäisiin ja edelleen satoa tuottaviin omenapuihin, sekä vanhojen, arvokkaiden kasvikantojen ylläpitoon alkuperäisiä kasveja lisäämällä.

Tilan perinnemaisemia laiduntavat kesäisin alkuperäisrotuiset kainuunharmaslampaat. Lähes kymmenen vuotta kestäneen laidunnuksen ansiosta moni perinneympäristöjen laji on elpynyt ja maisema pysynyt avoimena. Pihapiirin lähiympäristössä sijaitseva noin 39 hehtaarin metsäalue on maakunnallisesti arvokasta luonnonsuojelualuetta. Tilan metsää ei ole aukkohakattu koskaan, ja alue on metsittynyt suoraan kaskiviljelykauden jälkeen.

Valitsemalla vuosittain Vuoden perinnemaiseman Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja -eläimet. Lisäksi yhdistys vaalii perinnemaisemia.

Aurunkoinen kesäpäivä talomuseolla. Edessä pisteaitta ruohon peittämällä pihalla, ja taempana rakennuksia.

Kesän aikana Pattoin perintötalon niityt inventoitiin osana valtakunnallista perinnemaisemien inventointihanketta. Tilan vanhat pellot ja pihapiiri olivat jo ympäristösopimuksessa ja hoidossa, mutta niitä ei oltu koskaan tarkemmin inventoitu. Työstä vastasivat Etelä-Savon ELY-keskuksen biologit Hanna Huovinen ja Lauri Helenius, ja eri lajeja kirjattiin noin 70 kappaletta harmaalepästä tuoksusimakkeeseen. Kohde arvioitiin maakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi.

Ruudunkaappauskuva inventointiraportista.

Näyttelyt & tapahtumat

Kerimäki

Kerimäen kotiseutumuseo

• Suomen maatalousmuseon kiertävä Ruisleipä-näyttely

Mäntyharju

Iso-Pappilan museoalue

• Nostalgiamatka-näyttely

Savonranta

Vuokalan mylly- ja sähkömuseo

• Esiliina ja mummon keittiö -näyttely

Suomenniemi

Nikkisen torppa

• Lastenkulttuurikeskus Verson perhelauantai

Lyytikkälän talo

• avajaistapahtuma

• tuohi-malkakaton työnäytös

• museopäivä

• päätöspäivä kahvitarjoiluineen

Heinävesi

Valamon luostarin kulttuurikeskus

• Yhteiset pyhämme -ikoninäyttely

• uuden Luostarimuseon avajaiset

Heinäveden kotiseutumuseo

• perheiden taidepiknik, osana Vekara-Varkaus-viikon tapahtumia

• opastetut kierrokset kirkonmäellä ja kotiseutumuseossa

Juva

Pattoin perintötalo

• kesän avaus ja perinnemaisemakunniakirjan jakotilaisuus

• metsäkirkko

• kesäillan jooga

• luonnonkukkienpäivän retki

Kangasniemi

Pitkäpellon kotiseututalo

• kesäkirkko

Sulkava

Rauhaniemen museoalue

• vapaa-ajan asukkaiden tapaaminen

• perinnepäivä

Rantasalmi

Rantasalmen museo

• Oiva Baggen muistonäyttely

Pieksämäki

Savon radan museo

• Lastenkulttuurikeskus Verson perhelauantai

• avoimet ovet Savon radan päivänä

Joroinen

Karhulahden kotiseutumuseo

• 5.–6.-luokkalaisten teemapäivät

• Kesäpäivä Karhulahdessa

• Varhaiskasvatuksen museopäivät

Enonkoski

Enonkosken kotiseutumuseo

• Perinnepäivät museon miljöössä

• Perinnepäivien yhteydessä museon aitassa näyttely suomalaisista lasiesineistä vuosilta 1950–1990

Museokohteiden kunnostustyöt

Rakennusinventoinnit

Maakuntamuseotutkija inventoi edustushuvilan Sulkavalla ja teki täydennysinventointeja yhteensä 25 kappaletta Enonkoskella, Rantasalmella, Joroisissa, Savonrannalla, Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonlinnassa, Mäntyharjulla, Juvalla, Sulkavalla, Pieksämäellä, Heinävedellä, Ristiinassa, Mikkelissä, Hirvensalmella ja Pertunmaalla.

Tiedot kirjattiin Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaan (ESKU), jonka julkinen versio avattiin internetissä 28.5.2015. Sivuston palvelu esittelee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja alueita Etelä-Savosta.

Ruudunkaappauskuva Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan etusivulta. Kuvassa on Olavinlinna.

Aikaisemmat vuodenkierto-tiedotteet ovat luettavissa osoitteessa etelasavonmuseot.fi/vuodenkierto .

Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 10.2.2020

Sivun kuvat: Aila Wägar, Emma Saarinen/Mäntyharjun kunta, Puumala-Seura ry:n kuva-arkisto, Harri Kaipainen/Etelä-Savon ympäristökeskus, Kari Laamanen/JJP-paja, Jonina Vaahtolammi/Suomen Kotiseutuliitto, Brita Suokas, Hanna Huovinen/Etelä-Savon ely-keskus, Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, Maria Luostarinen/ Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo, Hannes Hyvönen/Hongos-hirsityöt ja Harri Kaipainen/Mikkelin kaupunki.

Päivitetty 10.2.2020.

Siirry sivun alkuun