Ristiina, Pien-Toijolan talonpoikaismuseo 2019

Pien-Toijolan talonpoikaismuseo ESKU:ssa

Pien-Toijolassa jatkettiin edellisvuonna aloitettua riihen ja sen kylkiäisen kunnostusta. Pääpaino oli kattovuodon seurauksena pahoin vaurioituneessa nurkassa. Kunnostus aloitettiin völjärien asentamisella ja rakennuksen sitomisella riimujen ja vanttien avulla, jotta nurkan pystyi purkamaan turvallisesti.

Purkamisen aikana jouduttiin tutkimaan nurkkatyyppiä ja sen veistotyyliä – eri nurkat ja salvokset oli veistetty hyvin eritasoisesti. Oliko työmaalla ollut useampi veistäjä vai yksi työjäljeltään hivenen ailahtelevaisempi, jäänee ikuiseksi arvoitukseksi. Parhaimmillaan nurkka oli päältäpäin varsin tiivis ja antoi vaikutelman kiilautuvasta salvostyypistä. Tarkemmin tutkittaessa nurkka ei toiminut kiilautuen, vaan sisäosissa kiilautumisen ajatus oli hukattu.

Riihen hirret oli varattu leveästi, jolla ilmeisemmin oli pyritty kompensoimaan tappien poisjättämistä. Työhön varatut hirret eivät riittäneetkään kuin osin läpimittansa puolesta, jotta jatkokset voitiin toteuttaa vanhojen hirsien korkuisina. Järeämpiä – ja märempiä – pelkkoja saatiin työmaalle, mutta niiden liikuttelu vaikeutti ja hidasti työtä entisestään – puhumattakaan haastavan salvostyypin veistämisestä. Työtä tehtiin kaupunginmuseon asettamassa budjettiraamissa, jolla päästiin parin varvin päähän tasakerrasta. Toisaalta työt piti keskeyttää myös sammaleen loppumisen vuoksi.

Mikkelin kaupungin työllisuuspalvelut uusivat pienemmän kylkiäisen sivua, kuorivat ja taaplasivat uudet korvaushirret sekä keräsivät uutta sammalta tulevalle vuodelle lopun hirsirungon kengitystä varten.

Hirsityöstä vastasi Hongos-hirsityöt, ja ohjauksesta sekä valvonnasta rakennusmestari Harri Kaipainen/Mikkelin kaupunki ja maakuntamuseotutkija. Kustannuksista vastasi Mikkelin kaupunki – Museovirasto tuki työtä entistämisavustuksella.

Kuvat Harri Kaipainen/Mikkelin kaupunki (kuva 1) ja Hannes Hyvönen/ Hongos-hirsityöt.

Vaaleapintaisella pöydällä on kaksi pyörötankoa, joihin on tehty käsin kierteet. Toisen tangon ympärillä on tangon pidin viilapenkkikiinnitystä varten, ja etualalla on järeä, erikseen teetetty väännin.

Koska edellisvuonna murtuneiden vääntimien määrä ylitti kipurajan, niin jämäkämpi väännin teetettiin SAMIedulla Savonlinnassa. Samalla teetettiin myös pidin pyörötangolle, jotta se pysyi paremmin paikoillaan viilapenkissä. Väännin kesti, mutta nyt ongelma siirtyi pakkaan. Syy saattaa olla siinä, ettei pyörötanko ole halkaisijaltaan vedetyn akselin tapaan täysin 20 mm:n ympyrä.

Lähikuva riihen nurkasta, jonka salvokset ovat pahasti syöpyneet ja lahonneet. Osa hirsien päistä on katkennut.

Lähtökohta eli nurkka oli päässyt todella huonoon kuntoon.

Ulkokuva riihen päädystä. Hirsiseinä on katkaistu poikki yläosasta.

Tavoitteena oli porrastaa jatkoskohdat, mutta laho määritti pitkältä toteumaa. Onneksi laho ei ollut edennyt niin pitkälle, että toinen yläpohjan kannatin olisi mennyt vaihtoon. Uusittavien varvien määrä oli kuitenkin arvioitua suurempi. Kartoituksen jälkeen vaihtotarve ulottui 11 varvia tasakerrasta alaspäin.

Vanhan hirren päällä on raudankappale sekä metrin rullamitta näyttämässä kappaleen pituutta.

Lahoa poistettaessa saha osui yhdessä hirressä metalliin. ”Muinaislöydön” tulkinta jäi vähän hämärän peittoon, mutta oletus oli, että rauta oli ollut puussa jo sitä kaadettaessa.

Paksu sahattu parru vaakatasossa. Parrun pintaa on veistetty kirveellä.

Völjärit jouduttiin tilaamaan sahatavarana, joten pinnat oli piiluttava.

Korvaushirsi on työstettävä telineiden päällä. Hirren päällä on piilukirves ja piilupetkele.

Hammaslapaliitos sekä kirvespinnalle jäänyt salvos ja varaus. Pelkan sivussa jäljiteltiin riihen vanhojen hirsien vaihtelevaa hajapiilutusta.

Käsin vuoltuja tappeja uuden hirren päällä. Tappien päitä on vuoltu teräviksi.

Poistetuista hirsistä ei löytynyt tappeja, joten oletettavasti kehä oli kasattu kokonaan ilman tappeja. Myös takapäädyn pullistuma viittaa tähän. Korvaushirret tapitettiin käsinvuolluilla tapeilla.

Sisäkuva savusta tummuneesta riihestä, joka sisälle on rakennettu puiset tellimet. Pyöreää puuta nostetaan ylöspäin.

Ylempi parsipuiden kannatinorsi nostettiin taljalla paikalleen, vaikka telineet olivat osin esteenä.

Vanhan hirren päälle on sovitettu uusi hirsi. Uusi hirsi on kirkaspintainen.

Moneen suuntaan vinon ja käsinveistetyn salvoksen sovittelu vaati aikaa. Nurkka voidaan luokitella kiilautuvaksi sulkanurkaksi ja sen paikalliseksi variaatioksi.

Ulkokuva hirsirakennuksen päädystä, joka on osin avonainen. Uusi hirsiä on kiinnitetty paikoilleen, ja edessä on metalliset rakennustelineet.

Terve korvaa lahon, ja nurkka alkaa kohota lakikorkeuteen. Työ jäi kesken, mutta toisaalta ”tuulettuva nurkka” edesauttoi, etteivät kasvukosteat korvaushirret sinistyneet.

Siirry sivun alkuun